Environmental Protection Zinc
  Color zinc trivalent
  Blue zinc trivalent
  Trivalent Black Zinc
Zinc-nickel alloy
  Color zinc trivalent
  Blue zinc trivalent
  Trivalent Black Zinc
Zinc iron
  Trivalent Black Zinc
Zinc-cobalt alloy
Green Copper
  Zinc-cobalt alloy
Green Nickel
  Green Nickel
Green Black Nickel
  Green Black Nickel
Green Chrome
Green tin
  Green tin
Plating
  Chemical Nickel
  Lubrication plating (PTFE)
  Lubrication plating (PTFE)
Conversion coating
  Conversion coating
Painting
  Zinc Aluminum Coating (ZT)
Heat Treatment
  Carburization
  Quenched
 
 
Location:Shenzhen Ji Enxi Industrial Co., Ltd. => Trivalent Black Zinc

 

特征:外观色泽均匀、耐腐蚀能力强,成本低.

用途:电子电器产品、机械产品、特别适用于汽车底盘零部件的加工.

 

设 备:

 

 
 
Copyright © 2008-2015 Shenzhen G&C Industrial Co., Ltd. all rights reserved | Technical support: Shenzhen million net | 粤ICP备20050547号